Nordiske korthaleraser

Disse sidene skal vise det eksepsjonelle ved nordiske kort-halerasers egenskaper for å overleve i vanskelige omgivelser, hvor de kan klare seg på tross av hardt klima, begrenset fòrtilgang og rovvilt. Noen flokker lever til og med delvis av sjøvann og tang.

 


Shetland sau beiter på tang 1951
Foto: Jack Peterson - © Shetland Museum

Blant disse rasene er spælsauen den vanligste Nordiske rasen. Den kan med rette kalles for  ”en Nord-Atlantisk rase”. Sidene vil selvsagt beskrive spælsauen generelt, men også i detaljer – helt ned til de minste deler – codoner i prion-genene !

Retur


Gammalnorsk spælsau værlam beiter på tang 2002
© Photo: Sheep-Isle

Introduksjon Artikler Siste nytt Links Søk E-mail

 

Frå rå natur til rått design - dér "sauene bestemmer fargane".
Eit intervju med den færøyske designar Malan á Lofti av Veronika Seim Bech

Introduktion til DET FÆRØSKE FÅRS FARVER med Malan á Lofti