Helsing til jul og nytt år 2008

 

Nord Atlantisk Øy Design

 Sheep-Isle takkar alle færøyske øybuarar som har bidrege til at 2006-2007 vart eit unikt år på våre kystar.

Sheep-Isle held fram i 2008, no med Island og Grønland som ein tilhøyrande del av flokken.

Etter å ha vorte klar over den enorme sløsinga med natur-ressursar som går føre seg ved destruksjon av saueskinn med utsøk kvalitet,
vil me utelukkande fokusere på
 

Sau og Design

Med håp om ein samla seilas
mot eit felles mål

 
Gjetaren med sin flokk

ynskjer alle vitjande på Sheep-Isle

God Jul og Godt Nytt År!