Sheep-Isle INFO 

 

Søk


 

Søkefunksjonen/Søkeresultatet er avhengig av hvilket språk du søker på. Dersom du for eksempel søker på skrapesyke får du opp forslag på norske artikler. Søker du på scrapie  kommer det opp engelske artikler.

Språk

De fleste artiklene på Sheep-Isle finnes i en skandinavisk versjon som oversettes i sin helhet til engelsk. Artikler som bare er av spesiell interesse for norske forhold vil få et engelsk resymé.
Engelske artikler vil normalt ikke bli oversatt, men får et kort norsk resymé.
Av de skandinaviske språk vil norsk dominere, da det store flertallet av sidenes besøkende er nordmenn.

© Copyright

Sheep-Isle forsøker så langt det er mulig å legge frem forhold omkring copyright, tillatelser m.m.

Gjesteskribent

De fleste artiklene er skrevet av forfattere med særlig interesse for korthalesau. Send en e-post,
dersom du har lyst til at skrive en artikkel. Sheep-Isle mangler markant f.eks. innlegg om kjøtt og ull.

Lenker

Det finnes en skandinavisk og en engelsk lenkeside. Send en e-post med tips dersom relevante lenker ikke er med på listen!

Samarbeid

Sheep-Isle samarbeider med Norsk sau- og geitalslag og Norsk Landbruksmuseum med det formål å få ut mest mulig informasjon om korthalesau, og da naturligvis spesielt om norske korthalevarianter.

Skrapesjuke

Utbrudd av denne sykdommen ville være katastrofal for mindre populasjoner (f.eks. Gammel Typisk Spælsau, North Ronaldsay m. fl.). Sheep-Isle forsøker, ved hjelp av relevante lenker, å gi INFO om denne sykdommen. Det er dog tanken å på sikt få veterinær ekspertise til å skrive spesielt om skrapesyke og korthalesau (dette finnes allerede på engelsk).

Annonsering av møter m.m.

Konferanser, møter m.m., som f. eks: ”Shetland Sheep 2000 Conference”. ”Skipingsmøte for Gamal Norsk Spælsau”, kan annonseres på Sheep-Isle. Send en e-post!

Retur