Er det muligt at finde en fårehyrde i Danmark?

Åbne vidder og øde hedestrækninger - mellem Ørnhøj, Ulfborg og Holstebro ligger Ulfborg Statsskovdistrikt.
Skovdistriktet har igennem de sidste 25 år valgt at bruge får til landskabspleje på de mange hedearealer. Fårene holder uønsket træ- og buskvækst nede. Især når det gælder træer som bævreasp, pil, birk og porse, men også selvsåede træer som fyr, gyvel og røn.
Om vinteren lever fårene mest på lyng.
Fårene er meget selvstændige og med god ædelyst på træer, græsser og urter.
Racevalg er korthalefårene, Jydsk hedefår (lyneburger), gute og spælsau. I år 2000 er der i alt 410 moderfår.
Fårene græsser i større og mindre folde i området omkring Kronheden og Vindhede.

Et stort bølgende uldtæppe i naturfarver - en fåreflok bliver flyttet af fårehunde på fløjtekommando fra en hyrde.

Et usædvanligt flot syn, som mange besøgende også har haft glæde af at overvære.
Billedet er nutid, men tankerne kan gå tilbage i historien, hvor fårene var landbrugets ældste husdyr. Livsnødvendig for overlevelse. Fårene gav skind, tælle, kød, uld og mælk. En kulturarv og uldtraditioner som i disse high.tecktider, næsten er glemt.

Ja fårehyrden hedder:Berit Kiilerich, er uddannet i England, og har siden 1988 arbejdet som hyrde på Ulfborg Statsskovdistrikt, med ansvar for distriktets får og alle de arbejdsopgaver, der er indenfor fårearbejdet.
Dette kan være fodring, fåreklipning, læmning, kloveftersyn, afgræsning, fåreflytninger, hegnstilsyn, planlægning af vinterfoder, vand og mineraler, lammesortering, avlsarbejde, udvælgelse og registrering, hyrdehunde, fremvisning af får og hundekunster for publikum og besøgende, gæster o.m.m.
Også i perioder at praktisere løsgræsning, d.v.s. gå med den græssende flok over hede / overdrev, hvor fårene kontrolleres af en til to hunde, og sættes på sikker fold om natten.

Lystbækgaard

Midt i dette vidtstrakte hedelandskab ligger Lystbækgaard. Her er det tanken skabe et center for uld, håndværk og får gennem uld / fåre kontakter, både lokalt og ude i verden.
Med inspiration i England, Skotland og NewZealand er tanken kommet:
- Kan Lystbækgaard blive et dansk kultur - inspirations - oplevelses og besøgsgård for uld, håndværk og får?
Området består af øde hedearealer, vindblæste enebærbuske, skov og plantager. Særpræget Vestjysk natur som i sin storslåethed næsten kan gøre folk bange.
Heden som var vigtig for både folk og fæ. Et tegn på både rigdom og fattigdom

Lystbækgaard kunne tænkes at indeholde.
Historie om egnen og gården
Traditioner om arbejdet med fårene
Gamle uldteknikker
Udviklingen til nu-tid
Uldudstilling og information om uld
Lære og opleve teknikker - arbejdsgange eks.
Karte, spinde, væve, filte m.m.
Se / føle / røre ved kælelam / får
Smagsprøver til ganen i form af fåreis og oste
Inspirere fåreholdere / kreative m.fl. til at udnytte fårenes biprodukter gennem stedets mange kursus- og aktivitetstilbud (se kalender) 

Spælsautræf

I pinsen d. 10/11 juni 2000 var Lystbækgaard rammen om Danmarks andet spælsau-træf.
Entusiastiske fåreholdere fra hele Danmark mødtes, for at inspirere og udveksle ideer og kreative tanker og erfaring omkring denne meget specielle race.
Ulden har utallige muligheder, og ca. 200 betalende gæster på stedet fik syn for sagen.
Der blev vist fåreklipning med håndsaks, og man kunne følge råulden til færdig trøje / produkt på de mange (workshops) arbejdende stande. Udenfor var der både tamme flaskelam og vilde spælsau, som blev brugt til opvisning med hyrdehunde.
Til næste år, 2001, vil stedet ligeledes forberede tilsvarende spælsautræf.
Vær velkommen på Lystbækgaard til spælsautræf næste sommer.

RETUR