Lammeproduksjon i forhold til kroppsvekt hos sau

Mastergradsoppgave ved Institutt for Husdyrfag og akvakultur
av
Marie Lillehammer
Norges Landbrukshøyskole

 

Hermed legges Marie Lillehammer sin mastergradsoppgave ut på Sheep-Isle. Oppgaven kommer til å innta en sentral plass i den lange rekken av vitenskapelige artikler som finnes på Sheep-Isle. 

Marie Lillehammar har arbeidet ett år som landbrukspraktikant på gård med sau. Deretter begynte hun studiene på NLH ( Norges Landbrukshøyskole) med det mål å få drive med saueavl. 

Store deler av oppgaven er vanskelig lesing for de som ikke er vant med vitenskapelige arbeider.

Men konklusjonene (6.0) lengst bak er lette å lese, og kan forhåpentlig gi appetitt på å lese hele oppgaven.

Sheep-Isle ønsker Marie Lillehammer hjertelig tillykke med mastergradsoppgava sin.


Marie med sønnen sin, Trygve

Jeg vokste opp på et lite småbruk i Risør og ble tidlig vant til å omgi meg med ulike dyr. Da jeg var liten hadde vi både kaniner, sauer, katter, gjess og høns. Da jeg ble eldre fikk jeg også hest.

Da jeg var ferdig med videregående fikk jeg jobb som landbrukspraktikant på garden Bujord i Tovdal i Åmli. Dette var et svært allsidig bruk som ved siden av sauen hadde hester, gjeterhunder og diverse smådyr. Det var nok hestene som trakk meg dit i første omgang, men i løpet av året der ble jeg stadig mer opptatt av sauen. På gården hadde de både farga og hvit spælsau, samt sjeviot. Etter et år der forkastet jeg planen min om å bli veterinær og bestemte meg for å studere husdyravl i stedet. Håpet var at jeg en gang skulle få drive med forskning på sau. Jeg var derfor veldig fornøyd da jeg fikk skrive mastergradsoppgave innen saueavl.

Nå bor jeg i Ås med min mann, mine to sønner på to og fire år og katten Sabeltann. Jeg har begynt på en doktorgrad i husdyravl og genetikk. Så ofte vi får anledning reiser hele familien tilbake til gården der jeg tidligere arbeidet. Vi trives best med dyr rundt oss, og drømmen er nok å få oss vår egen lille saueflokk og en hest eller to etter hvert.

Se Marie Lillehammers Hovedoppgava: "Lammeproduksjon i forhold til kroppsvekt hos sau" som pdf her.

Retur