Gammelnorsk Sau

Spælsau

1000 år

 
 
 
 
 
I 1912 var den oprindelige norske sau
(gammelnorsk sau) næsten helt forsvundet,
fortrængt af importerede, mest engelske racer.
For at redde denne gamle race oprettede den norske stat
derfor to avlsstationer, en på Hidle, (H) en ø i Ryfylke, og en 
i Løjland, Setesdalen (L). Flokken på Hidle kom fra den gamle Hyfteren-
stamme i Austevoll (A), der havde været udegangs-sau i årtusinder, medens 
flokken på Løjland kom fra helt isolerede gårde længst oppe i Setesdalen.

De to avlsstationer påbegyndte straks avl og udveksling af dyr I 1918 kom "Færøyingen" og "Færøyveren" til avlsstationerne, men brugen af dem var
 relativ beskeden ( Jon Sæland ). I 1928, om efteåret kom "Nordmann", 
"Svarten" og "Snorre" fra Island. Desuden har nogle finuldede væddere fra 
Shetland kommet til Norge uden om avlsstationerne, dog uden at have sat 
sig nævneværdige spor i avlen (Sigurd Bell 1947).

Fra avlsstationerne spredtes flokkene, først og fremmest langs kysten, og 
efterhånden udvikles den spælsau vi kender i dag. Sæd blev ført ind fra 
Island omkring 1971, dog uden nævneværdig bedre kødsætning, som var 
målet. Ulden blev endog forringet (dødhår), men dette er senere bortavlet.

I 1981 kom spælsauen til Jylland, dels fra Vikeså, ( H ) Rogaland, dels fra 
Furesdalen, Telemark, i alt ca. 50 dyr. Der opstår hurtigt kontakt mellem de 
to flokke, og en livlig udveksling af dyr finder sted.

Flokken på Hjelm er en blanding af disse to uafhængige importer. 
Hjelm-flokken kan ved hjælp af først danske stamtavler, senere norske 
ættebøger led for led, (ca. 15 - 20 ) føres tilbage til Austevoll og Setesdalen; 
endog til de 2 færø- og de 3 islandsvæddere !

Her slutter spælsauens " historiske tid " også, men den har yderligere 
ca. 1000 år på bagen!, og været med overalt hvor de norske 
landnåmsmennene ( vikingerne ) bosatte sig på de Nordatlantiske øer incl. 
Grønland. ( se kortet )

Der pågår i øjeblikket i Norsk Genressursutvalg en kortlægning af 
Gammelnorsk Sau/Spaelsau's færden i de 1000 år. Dette arbejde vil om 
nogle år være færdigt, og afsløre slægtsskabet/afstanden mellem forskellige 
typer 1. Gammelnorsk Sau 2. Gammeltypisk Spælsau og 3.Spælsau. 
Det norske projekt indgår i øvrigt som en del af et større Nordisk samarbejde, 
hvor bl. a. slægtsskabsforholdene mellem alle nordiske landrace-får vil blive 
kortlagt. Gammeltypisk Spælsau er den type som fandtes inden sædimporten 
fra Island i begyndelsen af 1970-årene.

Som det her fremgår, har flokken på Sheep-Isle sine rødder i Nordatlanten. 
For at fuldende denne 1000-årige historie, kan blot tillægges, at ihærdige 
rygter vil vide, at et vædderlam i slutningen af krigen blev smuglet ind til 
Vestlandet fra SHETLAND !

 

Fra Sheep-Isle's arkiver


 

Tilbage til artikler