Konferansen ”Shetland Sheep 2000”

Konferansen ble avviklet i Lerwick på Shetland siste uka i september, og var tilrettelagt på tradisjonelt vis med foredrag om formiddagen og rundturer på øya med buss om ettermiddagen. På disse utfluktene fikk deltagerne møte konferansens hovedperson – den vesle, hardføre shetlands-sauen.


Stefan Adalsteinsson

Det var for øvrig første gang at man gjennomførte en så omfattende konferanse på Shetland. Totalt var det 175 deltakere, hvorav halvparten fra England og utlandet. Et lite team med Marchall Watson i spissen, hadde satt sammen et ukesprogram med meget høgt faglig nivå. I tillegg var det også tid til personlige kontakter, ikke minst med øyas saueholdere – et utrolig hjertelig og gjestfritt folkeferd, som alle utviste en nesten berusende begeistring for Norge!  

Smakebiter fra programmet 

Fra et omfattende program skal vi her kun nevne noen innlegg som kan ha særlig interesse for norske lesere.
Stefan Adalsteinsson fra Island hadde et innlegg om ”1000 Years of sheep in Shetland”, hvor han bl.a. sammenlignet fargetegninger hos Shetlandssauen og sauen i Island. Likheten er markant, til og med når det gjelder språklige nevninger! Noen eksempler på dette er: Bleset – Blesott, Gulmoget – Gulmøgott, Yuglet – Eyglott. Stefan konkluderte med at Shetlandssauen var kommet fra Norge rundt år 800.  

Shetland og kvalitetsull er to uadskillelige ord

28. oktober 1926 besluttet en gruppe på 10 framsynte menn å danne ”The Shetland Flockbook Society”. Ullstandarden som er nedfelt i ”the Flockbook” har stort sett vært undret i ¾-århundre, og har gjort Shetlandsullen kjent over hele verden.

Meget kort beskrevet er det spælsauull hvor man konsekvent har avlet vekk dekkulla og samtidig gjort botnulla finere.

Dømming og salg av dyr på auksjon

En stor del av konferansen var lagt til auksjonshallen der vi fikk se dømming av Shetlandssauen etter ”Flockbook-reglene”, og siden solgt på auksjon. Værer på 2 år og eldre kunne lett oppnå priser på over 10.000 norske kroner! – Men da var også en annen kvalitet med i bildet. Slike dyr hadde et purpur spraymerke på ryggen, en microchips operert inn i på sida av halsen, og et godkjenningsbevis – alt dokumentasjon på at dyret hadde høgeste grad av skrapesjukeresistens.

Shetlands skrapesjukeprogram

I et tankevekkende innlegg gjennomgikk Sandy Clark fra SAC – Scottish Agricultural College – resultatene fra Shetlands skrapesjukeprogram som har vært i gang i 8 år. Dette er basert på genotyping av samtlige værer på Shetland. Man har så langt fått 25% flere værer i den mest resistente klassen. Samtidig er de værene som er mest mottagelige for skrapesjuke slått ut. Det endelige målet er å bli fri for scrapie.
 Det ble understreket at en ensidig satsing på høg scrapieresistens kan medføre at en får en økning i andre sjukdommer som i dag er ubetydelige eller ukjente.

Sponset av oljeindustrien 

På en av bussturene fikk vi en meget grundig presentasjon av Sullon Voe, et gigantisk oljeraffineri som er Shetlands eneste i så måte. Dette var likevel til å leve med. Hele konferanseuka kostet 40 pund. Resten av kostnadene var sponset av – ja, nettopp oljeindustrien. Når kan vi vente en spælsaukonferanse i Norge av samme format som på Shetland, sponset av Statoil? –

                                                                                                             

Kjeld Malthe-Bruun Copyright  Norsk Sau & Geit nr. 6 2000 

 

Retur