Landslaget for gammal spæl


Innkalling til  

Årsmøte 2001  

 
for medlemmene i Landslaget for gammal spæl  
på Geilo 26-28. okt. 2001

Program
Fredag  kveld

Styremøte. Alle medlemmene i interimsstyret innkalles til møte kl. 18.00.  
Sosialt samvær. Godt spælsauradl.  

 

Lørdag  11.00   Innleiing og vel møtt.  
11.15 Bine Melbye, Norsk Landbruksmuseum.  
11.30  Val av styre. 
11.45 Signe Dahl. Avlskonsulent N.S.G.
12.30 Lunsj. 
13.30 Inge Pettersen, Corvus: Markedsføring - nisjeprodukt.  
14.30  Laget sin time. 
Avlsarbeidet framover. Synspunkt. Erfaring og nye tankar.
15.15 Kaffe.  
16.00 Ottar Endresen: Moglegheitar med farga ull.
18.00 Video gammal spælsau. Ta gjerne med din eigen video, så ser vi kor mykje vi rekk.  
19.00  Middag.
Sundag 10.00 Lee Simon Dahl. Kva kan skinna brukast til?  
10.45 Oppsummering. Vidare framdrift i laget.
13.00 Lunsj.  
14.00  Avreise.  
Årsmøtet vil finne stad på Highland Hotel på Geilo. Vi har fått eit tilbod på ei weekendpakke. Da er prisen pr. person i dobbeltrom, fredag - søndag: kr.1300,-.  
Påmelding innen 29. september til hotellet på telefon (47) 32 09 06 00.
Påmelding også til styret ved Lars Tyssebotn på telefon (47) 56 55 81 92.

  Vel møtt!

Lars Tyssebotn
styreleiar